สมัครกรรมการประเมิน PA ตั้งเป้าคัดคน คุณภาพร่วมพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย

หลังเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ได้รับความสนใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่า 1หมื่นคน

Link สมัคร https://sites.google.com/kurupatana.ac.th/otpec2564dpasite/home

3พ.ย.2564- นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) กล่าวถึงความคืบหน้าของขั้นตอนการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ หรือเกณฑ์ PA ว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ซึ่งจะเปิดใช้ระบบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยขณะนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินดังกล่าวทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ www.otepc.go.th และทางเพจ Facebook สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก และจะเปิดรับสมัครต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ DPA มากกว่า 10,000 คน และหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้นำผู้สมัครเข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

“การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบDPA ในครั้งนี้ ก.ค.ศ. จะได้คัดเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ ประสบการณ์และมีคุณสมบัติ เพื่อทำหน้าที่ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอให้เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย รวมไปถึงผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ DPA เพื่อเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพลิกโฉมวิชาชีพครูสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกับ ก.ค.ศ. ต่อไป”เลขาฯ ก.ค.ศ.กล่าว

นายประวิต กล่าวต่อว่า ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะใหม่ ในสายงานการสอน (ว 9/2564) สายงานบริหารสถานศึกษา (ว 10/2564) สายงานนิเทศการศึกษา (ว 11/2564) ซึ่งได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้เป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ และสามารถตอบโจทย์การพัฒนาครูและยกระดับผลลัพท์การเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมา สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้มีการสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการประเมินวิทยฐานะใหม่ (PA) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแนวทางดังกล่าวพร้อมกันเรียบร้อยแล้ว และจากนี้เป็นขั้นตอนของการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านระบบ DPA ที่จะเปิดใช้ระบบดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน ก.ค.ศ. จะได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติให้ผู้สมัครทราบ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพผู้ทรงวุฒิ และจะได้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการพัฒนา ฯ ให้ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญ ฯ ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาเห็นชอบ และจะได้เริ่มประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

“ก.ค.ศ. มีความคาดหวังอย่างสูงว่าระบบวิทยฐานะใหม่นี้ จะเป็นกลไกในการพลิกโฉมวิชาชีพครูสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้นและตั้งใจอย่างยิ่งที่จะสร้างระบบการประเมินวิทยฐานะใหม่ ให้เกิดความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างประโยชน์ให้กับระบบการศึกษาไทยให้มากที่สุดทั้งในระดับผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนระบบการศึกษาให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น”

https://www.thaipost.net

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *