กสศ.ชี้ถูกตัดงบปี65 เสี่ยงเด็กหลุดจากระบบการศึกษา

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิด เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กสศ. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน รายบุคคลระหว่างปีการศึกษา 1/2564 และ 2/2563 เพื่อติดตามเฝ้าระวังปัญหานักเรียน ยากจนพิเศษหรือนักเรียนทุนเสมอภาคที่เสี่ยง หลุดจากระบบการศึกษาพบว่า นักเรียนยากจน พิเศษกลุ่มรอยต่อสังกัดสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน271,792 คนในภาคเรียนที่ 2/2563 ที่ที่แจ้งว่า จะเรียนต่อในภาคเรียน 1/2554 ได้กลับมา แสดงตนลงทะเบียนเข้าศึกษาต่อในสังกัด สพฐ. จำนวน 214,202 คน ไม่พบฐานข้อมูล ทะเบียนนักเรียนสังกัด สพฐ. จํานวน 57,590 คน ทำให้เด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงหลุดออกจาก ระบบการศึกษา ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ กสศ. และ หน่วยงานต้นสังกัดทางการศึกษาจะเร่งหารือ ถึงมาตรการและแนวทางการติดตามช่วยเหลือ นักเรียนยากจนพิเศษกลุ่มที่ยังไม่กลับเข้าสู่ระบบการศีกษานี้ เพื่อเร่งติดตามช่วยเหลือให้ นักเรียนได้กลับมาเรียนตามปกตินพ.สุภกร กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหาร กสศ. ยังได้ประเมินผล กระทบจากการปรับลดงบประมาณประจำ ปีงบประมาณ 2565 ที่คณะกรรมการบริหาร กลศ. ได้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) จำนวน 7,635.67 ล้านบาท แต่ครม.มีมติเห็นชอบปรับ ลดงบประมาณ 2 ครั้งตามข้อเสนอของสำนัก งบประมาณ เหลือ 5,652.29 ล้านบาท ซึ่งจะ มีผลกระทบต่อเด็กเยาวชนในครัวเรือน ยากจนด้อยโอกาสมากกว่า 700,000 คนที่มี ความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ภายใต้สถานการณ์โควิด ดังนั้น กสส. จึง เสนอขอแปรญัตติงบประมาณกลับคืนมา 904 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้รองรับจำนวน กลุ่มเป้าหมายนักเรียนยากจนพิเศษที่มีแนว โน้มเพิ่มสูงขึ้น เพื่อป้องกันการหลุดออก จากระบบการศึกษาของนักเรียนยากจน พิเศษ.

ที่มา เดลินิวส์ ฉบับที่26207 วันที่14 กรกฎาคม 2564

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *