เลขาธิการ กพฐ.ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

เลขาธิการกพฐ.นายอัมพร พินะสา มีหนังสือราชการถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ขอซักซ้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินการบริหารอัตรากำลังอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยให้ดำเนินการดังนี้

1.ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการว่างลงทุกกรณี ให้รายงานอัตราว่างส่งคืน สพฐ. ห้ามนำไปใช้ทุกกรณี และชะลอการสรรหาผู้ปฏิบัติงานให้ราชการรายใหม่มาทดแทน โดยจะดำเนินการจ้างใหม่ได้ก็ต่อเมื่อ สพฐ.จัดสรรอัตราคืนให้เท่านั้น หาก สพฐ.ตรวจสอบภายหลังพบว่า อัตราจ้าง ที่ สพท.รายงานจ้างไม่ใช่บุคคลเดิมที่เป็นการจ้างต่อเนื่องรายเดิม
โดยที่สพท.ไม่รายงานส่งคืนอัตราว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณการจ้างที่เกิดจากการที่ไม่ปฏิบัติตามข้อสั่งการที่ สพฐ.กำหนด และสพฐ.จะไม่จัดสรรงบประมาณการจ้างใหักับอัตราจ้างดังกล่าว

2. กรณี สพท.มีแผนรวมสถานศึกษา ให้สพท.เตรียมบริหารจัดการเกลี่ยอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรจ้างสพฐ.ให้เกิดประสิทธิภาพและหากมีการควบรวมตามแผนให้ดำเนินการบริหารอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการที่เกิน โดยเกลี่ยไปให้สถานศึกษาอื่นที่ไม่มีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ถ้าเป็นตำแหน่งว่างให้รายงานส่งคืน สพฐ. หากมีคนครองให้ปฏิบัติงานไปจนสิ้นสุดสัญญาจ้างในปีงบประมาณนั้น และให้สพท.รายงานส่งคืนอัตราจ้างดังกล่าวให้ สพฐ. ห้ามนำอัตราไปใช้ทุกกรณี

3. กรณีที่เลิกสถานศึกษา หรือโอนสถานศึกษาไปองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สพท.พิจารณาเกลี่ยอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการทุกตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรหากเป็นตำแหน่งที่มีคนครอง ให้เกลี่ยไปให้สถานศึกษาอื่นที่ไม่มีอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
โดยให้ผู้ปฏิบัติงานไปจนสิ้นสุดสัญญาจ้างนปีงบประมาณนั้น และให้สพท.รายงานส่งคืนอัตราจ้างดังกล่าว ไปยังสพฐ.หากเป็นอัตราว่างให้รายงานส่งคืนสพฐ. ห้ามนำอัตราไปใช้ทุกกรณี

4. สำหรับอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน อัตราละ 15,000 บาท และธุรการโรงเรียน อัตราละ 9,000 บาท ให้สพท.ดำเนินการตามข้อ 1-3 และให้ สพท.จัดทำแผนบริหารอัตรากำลังธุรการโรงเรียนในภาพรวมของสพท. โดยบริหารอัตราจ้างโรงเรียนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร จาก สพฐ.ได้ตามความจำเป็น เช่น ธุรการโรงเรียน จำนวน 1 คน สามารถปฏิบัติงานได้มากกว่า 1 โรงเรียน เป็นต้น

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *