ครูฯจิตอาสาช่วยงานโควิด-19 ใช้เป็นผลงานรับประเมินเลื่อนเงินเดือนประจำปีได้

‘ตรีนุช’นั่งประธานบอร์ด ก.ค.ศ. คลอดมติสร้างขวัญกำลังใจครูฯที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานโควิด-19 นำมาประเมินประสิทธิภาพงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีได้

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้เห็นชอบหลักการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

สามารถนำผลการปฏิบัติงานดังกล่าว มาใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในทุกจังหวัด มีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าโรงพยาบาลสนามหรือสถานที่กักตัวในแต่ละจังหวัด รวมทั้งบุคลากรที่ช่วยสนับสนุนทางการแพทย์หรืออำนวยความสะดวกจะมีจำนวนไม่เพียงพอ

ดังนั้น มีความเป็นไปได้ว่า แต่ละจังหวัดอาจมีการขอรับการสนับสนุนหรือช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากหน่วยงานการศึกษา เช่น อาคารสถานที่ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาจต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

ก.ค.ศ.จึงพิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีจิตสาธารณะและมีความตั้งใจในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ ประกอบกับ ก.ค.ศ.เคยมีมติเห็นชอบให้นำผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามนโยบาย ศธ.ที่ประสบผลสำเร็จ

รวมทั้งผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและชุมชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยตามนโยบาย ศธ. มาเป็นองค์ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพิ่มเติม ตาม ว 6/2555

ก.ค.ศ.เห็นควรให้สิทธิประโยชน์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว โดยให้ถือว่าการปฏิบัติหน้าที่ในการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนนั้น เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานที่สามารถนำไปใช้ในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนประจำปีได้ โดยมอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ.ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

“อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเรื่องของจิตสาธารณะ และเป็นไปตามความสมัครใจ โดยเฉพาะในพื้นที่มีความเสี่ยงสูงมากใน 6 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี เชียงใหม่ และสมุทรปราการ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาโดยเน้นความปลอดภัยของตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นสำคัญ” รมว.ศธ.กล่าว

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *