จังหวัดหนองบัวลำภู คณะสมาคม ชมรมผู้บริหารสถานศึกษายื่นเอกสาร กับท่าน สส.ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี สส.ในพื้นที่ คัดค้านพรบ.ฯ

รองเจนภพ ชัยวรรณ รองธเนศ ตรีพงษ์ รองศุภกร วิแสง รองรุ่งอรุณ ป้องกัน รุ่นเพชรวังรี จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะสมาคม/ชมรมผู้บริหารสถานศึกษายื่นเอกสาร กับท่าน สส.ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี สส.ในพื้นที่ คัดค้านพรบ.ฯ และเสนอแนะแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ฉบับที่ผ่านสำนักงานกฤษฎีกา เนื่องจากพบว่า มีบทบัญญัติบางประการที่เป็นส่วนดีสามารถนำไปเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพการศึกษาของชาติได้จริงและมีประสิทธิภาพ แต่ยังมีหลายๆ ส่วนที่บกพร่องและยังไม่สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงไปของโลก และยังไม่ครอบคลุมที่เป็นหลักประกันให้การดำเนินการจัดการศึกษาของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

จังหวัดหนองบัวลำภู คณะสมาคม ชมรมผู้บริหารสถานศึกษายื่นเอกสาร กับท่าน สส.ณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี สส.ในพื้นที่ คัดค้านพรบ.ฯ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *