“ชินวรณ์” จี้ “รมว.ศึกษา”ทบทวนยกเลิกโอเน็ต-วีเน็ต

“ชินวรณ์” จี้ “รมว.ศึกษา”ทบทวนยกเลิกโอเน็ต-วีเน็ต ชี้แสดงถึงความไม่เข้าใจในปรัชญาการศึกษาอย่างแท้จริง การอ้างสถานการณ์โควิดฟังไม่ขึ้น

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่รัฐสภา  นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงเรียกร้องให้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ ทบทวนการยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต และยกเลิกการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา หรือ วีเน็ต โดยอ้างว่าไม่ส่งผลต่อประสิทธิผล ไม่ได้ส่งผลลัพธ์ถึงนักเรียน เป็นการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่คุ้มค่า และอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดทำให้นักวิชาการด้านศึกษามีความห่วงใยต่อการแก้ปัญหาด้านการศึกษาของชาติ เนื่องจาก การศึกษาเป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ที่สำคัญของชาติ ซึ่งทั่วโลกมีสถาบันทดสอบการศึกษาเพื่อวัดประเมินผลเป็นระยะ ๆ  การทดสอบโอเน็ตและวีเน็ต มีความสำคัญที่สุดในระบบการศึกษาเพราะเป็นรากฐานและโครงสร้างทางการศึกษาของชาติ โดยเน้นการเป็นพลเมืองดี และเป็นรากฐานในการงานอาชีพ ส่วนการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นเป็นการต่อยอดและการมีงานทำ รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันซึ่งต้องปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนของโลก  การตัดสินใจของ รมว.ศึกษาธิการ เป็นการแสดงถึงความไม่เข้าใจในปรัชญาการศึกษาอย่างแท้จริง การอ้างสถานการณ์โควิด เป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเท่าที่ควรเพราะกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงองค์ความรู้ และเป็นอนาคตของชาติ จึงควรมีส่วนร่วมในการให้ความรู้และป้องกันโควิด แต่การยกเลิกการทดสอบโอเน็ตและวีเน็ต เป็นการขัดกับหลักสากลและหลักวิชาการทางการศึกษาอย่างยิ่ง จึงขอให้ รมว.ศึกษาธิการ ทบทวนการตัดสินใจดังกล่าวอีกครั้ง

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 18:49 น. 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]