มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 12) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ออกประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 12) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป

มาตรการที่สำคัญ คือ ห้ามใช้อาคารสถานที่สถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรม ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก ให้ใช้ออนไลน์ ยกเลิกหรือเปลี่ยนระยะเวลาหรือกำหนดกิจกรรมอื่นแทนการฝึกงาน

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 20 คน พื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม ห้ามเกิน 50 คน

ส่วน Work from Home ให้ดำเนินการขั้นสูงสุด ตั้งแต่ 1-31 พ.ค.2564 เป็นอย่างน้อย ส่วนงานที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานที่สำนักงาน งานบริการประชาชน ให้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือผู้บริหารหน่วยงาน

ให้บุคลากร อว. งดหรือชะลอ การเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดด้วย

ที่สำคัญคือ ขอความร่วมมือให้สถาบันอุดมศึกษาลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นกรณีพิเศษ ลดค่าเช่าพื้นที่หรือค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากประชาชนตามความเหมาะสม พร้อมกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

ส่วนโรงพยาบาลของสถาบันอุดมศึกษา และโรงพยาบาลสนามของ อว. ให้ดำเนินการเต็มกำลัง จัดมาตรการความปลอดภัยสูงสุด จัดกิจกรรมจิตอาสาเข้าไปช่วยปฏิบัติงาน

https://www.facebook.com/1611166045632577/posts/3848308965251596/
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *