“วิษณุ” สั่งปรับแผนปฐมวัยให้ยืดหยุ่น

ดร.อำนาจวิชยานุวัติเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เปิดเผยว่า ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการ พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความ ก้าวหน้าร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564-2570 และการรายงานผลการติดตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 โดย อภิปรายถึงสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบ ต่อการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ ดร. วิษณุมอบหมายให้ สกศ.ปรับยุทธศาสตร์ตามแผน พัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับดังกล่าวให้มีความยืดหยุ่น และสอดรับผลกระทบโควิดเพื่อขจัดอุปสรรคต่อ

การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยใช้กลไกของ พ. ร.บ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 ที่ต้องติดตามการ ดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย แห่งชาติของหน่วยงานทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ การดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย เพื่อสะท้อนปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะใน การดำเนินงานตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอให้ปรับตัวชี้วัดในแต่ละ ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยพร้อมกําหนด หน่วยงานรับผิดชอบมาตรการขับเคลื่อนการติดตาม ประเมินผล เพื่อลดความซ้ำซ้อนการบริหารงาน

ที่มา ไทยรัฐ ฉบับที่ 23178 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 หน้า7

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *