สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อเป็นเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน “ต.ค.-ธ.ค.63”

สพฐ.แจ้งจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อเป็นเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน “ต.ค.-ธ.ค.63”

สพฐ.แจ้งโอนเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 3 เดือน “ต.ค.-ธ.ค.63”

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้แจ้งเอกสาร ที่ ศธ 04002/ว5796 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 174 (เพื่อเป็นเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 3 เดือน “ต.ค.-ธ.ค.63”)

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :: ไฟล์แนบ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]