สพฐ.แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน มกราคม 2564

สพฐ.แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน “มกราคม 2564” เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้แจ้งเอกสาร ที่ ศธ 04002/ว5772 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 173 (ค่าเช่าบ้าน “มกราคม 2564”)

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :: ไฟล์แนบ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]