สพฐ.แจ้งโอนเงินค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน

สพฐ.แจ้งโอนเงินค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้แจ้งเอกสาร ที่ ศธ 04002/ว5779 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เรื่อง โอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 167 (ค่าเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ระยะเวลา 3 เดือน)

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ :: ไฟล์แนบ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]