สหพันธ์ครูเชียงราย แถลงการณ์ คัดค้านร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..

สหพันธ์ครูเชียงราย แถลงการณ์ คัดค้านร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ……

สหพันธ์ครูเชียงราย โดยสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต1,เขต2,เขต3,เขต4
สมาคมผู้บริหาร 18 อำเภอ สมาคมครูผู้สอน 18 อำเภอ ร่วมออกแถลงการณ์คัดค้านและเสนอข้อเสนอแนะแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ….
(ฉบับ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)

นายระพิพงษ์ ไชยลังกา
ประธานสหพันธ์ครูเชียงราย อ่านแถลงการณ์
ประเด็นคัดค้าน ดังนี้

1.ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นวิชาชีพทางการศึกษาขั้นสูง

2. ให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคล

3. ให้มีการจัดระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการต้องมีองค์กรหลักเป็นคณะบุคคลในรูปคณะกรรมการที่เป็นเอกภาพและสามารถบูรณาการได้

4. เพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการศึกษาแห่งชาติให้เหมาะสม

5. ให้มีการกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เทียบเท่าสากลให้สามารถดำรงชีวิตและเป็นพลเมืองดีและพลโลกที่มีคุณภาพ

6. ให้มีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมการจัดการศึกษาให้กับปวงชนชาวไทยตั้งแต่แรกเกิดปฐมวัยฯ

7.ให้มีบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

8 ให้มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของชาติโดยมีบทบัญญัติในการตรากฎหมายเช่นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับว่าด้วยการศึกษาเอกชน การศึกษานอกระบบ การศึกษาสำหรับคนพิเศษ

จากนั้นครูเชียงรายและสมาพันธ์ครูเชียงรายเขต 1-4 สมาคมผู้บริหาร 18 อำเภอสมาคมครูผู้สอน 18 เป็นห่วงต่ออนาคตของชาติไทยและอนาคตของลูกหลานไทยเป็นบุคคลที่มีบทบาทและสถานะที่จะมีพลังสื่อสารบทความที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นที่เชื่อมต่อ เพื่อผลักดันกระบอกเสียงให้กับผู้มีอำนาจนำไปพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้สมาพันธ์ในนามสหกรณ์ครูเชียงรายบอกว่าจะดำเนินการหลังจากนี้จะมีการสวมเสื้อดำคัดค้านและรวบรวมรายชื่อคัดค้านส่งต่อไปยังรัฐบาลต่อไป

แสงระวี สู้ทุกทิศ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *