รมว.ศธ. “ตรีนุช เทียนทอง” ประชุมเตรียมความพร้อมรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2564

“ศธ.เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 17-31 พ.ค. เป็นระยะเวลา 11 วันทำการ ด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน ทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ในระหว่างรอการเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย.2564 ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียน”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมแนวทางการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาทุกสังกัดทุกระดับจากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดย ศธ.ได้เตรียมความพร้อมไว้ 2 ช่วง คือ ช่วงแรกระหว่างวันที่ 17-31 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 11 วันทำการ และช่วงเปิดภาคเรียน

โดยในช่วงเตรียมเปิดภาคเรียน ขอให้สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอนทั้งออนไลน์-ออฟไลน์ เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน อีกทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องสื่อสารและทำความเข้าใจกับผู้ปกครองว่าบุตรหลานของทุกคนจะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ทำในระหว่างรอการเลื่อนเปิดเรียน ทั้งนี้ อาจเป็นกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียนด้วยระบบออนไลน์ หรืออาจเป็นกิจกรรมไปเยี่ยมที่พักอาศัยสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบออนไลน์ (ออฟไลน์)

  • กิจกรรมออนไลน์ จะมีคลังสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ แขวนไว้บนเว็บไซต์ของ ศธ. (MOE LEARNING PLATFORMS) โดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ซึ่งได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มาร่วมบรรยายให้ความรู้
  • กิจกรรมออฟไลน์ มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทำหน้าที่ออกแบบกิจกรรมที่มีประโยชน์ ร่วมกับ ศบค. ระดับจังหวัด ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การฝึกทักษะอาชีพ หรือการเรียนรู้เรื่องการออมเงินของเด็กแต่ละคน เป็นต้น

โดยกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ไม่ได้เป็นการบังคับว่าโรงเรียนจะต้องทำทุกแห่ง เพราะ ศธ.ยังต้องคำนึงถึงมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักเรียนในแต่ละพื้นที่ด้วย

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *