แจกคู่มือเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับแบบฟอร์มต่างๆ

แจกคู่มือเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมกับแบบฟอร์มเอกสารของเจ้าหน้าที่พัสดุ ที่จำเป็นในการปฎิบัติงาน

ภายในไฟล์ประกอบด้วย

 • การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง
 • ตัวอย่างการคิดยอดหัก ณ ที่จ่าย
 • ขั้นตอนการประกวดราคา e-bidding
 • ตัวอย่างใบต่อรองราคา
 • ตัวอย่างเอกสารของดตอกเสาเข็ม
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
 • แนวปฏิบัติในการนำส่งเงินค้ำประกันสัญญา
 • แนวปฏิบัติในการถอนเงินค้ำประกันสัญญา
 • การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาพาหนะรับส่งนักเรียน
 • ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน
 • ตัวอย่างแบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
 • แบบขออนุมัติรื้อถอน
 • สรุปวิธีการ/แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงิน

ดาวน์โหลด แจกคู่มือเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับแบบฟอร์มต่างๆ

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *