การติดเครื่องหมาย เครื่องแบบข้าราชการครู ชํานาญการ

การติดเครื่องหมาย เครื่องแบบข้าราชการครู ชํานาญการ
การติดเครื่องหมายอินทรธนูข้าราชการครู

1. บ่าอินทรธนูข้าราชการครูชุดปฏิบัติการ หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าชุดกากี ที่ข้าราชการพลเรือนแต่งกายปฏิบัติงานตามปกติ

2. บ่าอินทรธนูข้าราชการครูชุดพิธีการ หรือที่เรามักเรียกกันว่าชุดขาว ใช้ในพิธีการสำคัญ ทั้งพระราชพิธี และรัฐพิธี

1.การติดบ่าอินทรธนูข้าราชการครู ชุดปฏิบัติการ หรือชุดกากี ในแต่ละระดับมีดังนี้

1.1 ข้าราชการครูระดับ คศ.1 หรือระดับปฏิบัติการ บ่าอินทรธนูมี ๓ แถบเล็ก แถบนขมวด (C5-C6)

1.2 ข้าราชการครูระดับ คศ.๒ และ ข้าราชการครูระดับ คศ.3 หรือระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ บ่าอินทรธนูมี 1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็กขมวด (C7-C8)

1.3 ข้าราชการครูระดับ คศ.4 และ ข้าราชการครูระดับ คศ.5 หรือระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ บ่าอินทรธนูมี 1 แถบใหญ่ 1 แถบเล็กขมวด เพิ่มครุฑพ่าห์ (C9 ขึ้นไป)

2.การติดบ่าอินทรธนูข้าราชการพลเรือน ชุดพิธีการ หรือชุดขาว ในแต่ละระดับมีดังนี้

2.1 ข้าราชการครูระดับ คศ.1 หรือระดับปฏิบัติการ บ่าอินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์มีดอก 3 ดอก (C5-C6)

2.2 ข้าราชการครูระดับ คศ.2 และ ข้าราชการครูระดับ คศ.3 หรือระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ บ่าอินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์ (C7-C8)

2.3 ข้าราชการครูระดับ คศ.๔และ ข้าราชการครูระดับ คศ.5 หรือระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ บ่าอินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน (C9 ขึ้นไป)

จะเห็นว่าบ่าอินทรธนูข้าราชการครูในแต่ละระดับมีรายละเอียดแตกต่างกัน เพื่อความสะดวกในการจดจำ สามารถสรุปเป็นตารางบ่าอินธนูข้าราชการได้ ดังนี้

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *