8 หลักสำคัญในการทำคลิป วPA การสอนของครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ

การประเมินคลิปการสอนของครูดูตามเกณฑ์ หลักการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนครู คืนครูสู่ห้องเรียน สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดกับผู้เรียน

Back to school (กลับไปเริ่มต้นทุกอย่างที่โรงเรียน)
Focus on classroom (หัวใจสำคัญอยู่ในห้องเรียน)
Teacher = Key Success (ครู คือ กุญแจความสำเร็จ)
S chool as Organization (ทำโรงเรียนให้เป็นองค์กรในการเรียนรู้)

8 หลักสำคัญในการสอนที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะใช้ในการ ประเมินคลิปการสอนครู

1. การสอนของครูมีการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมกับประสบการณ์ใหม่ที่จะเรียนรู้หรือไม่

2. การสอนครั้งนั้น เด็กได้มีโอกาสในการสร้างความรู้ ขึ้นมาใหม่หรือไม่

3. วิธีการสร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจในการเรียน เป็นอย่างไร

4. ครูมีวิธีการออกแบบให้เด็กได้สืบค้นข้อมูล หาความรู้ด้วยตัวเองย่างไร

5. ครูให้เด็กฝึกปฏิบัติ และสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็ก เพื่อเพิ่มการเรียนรู้อย่างไร

6. ครูออกแบบสิ่งแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ เพื่อให้เด็กพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง อย่างไร

7. เด็กได้ฝึกการกำกับตัวเองในการเรียนรู้ หรือไม่

8. ความถูกต้อง ความเชี่ยวชาญในเนื้อหา ที่ใช้สอนเป็นอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *