การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา และกรรมการภายนอกอีก 2 คน

ประเมินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ

ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้ในบริบทของแต่ละสถานศึกษา
และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ

เน้นการประเมินผลลัพธ์ ไม่เน้นการประเมินจากเอกสาร

คณะกรรมการ PA เป็นผู้ประเมิน ผลการพัฒนาคุณภาพฯ ตาม ว 17/2552
(ด้านที่ 3 หรือ ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1) เมื่อผู้ขอแจ้งขอแจ้งความประสงค์จะรับการประเมิน
เพื่อน าผลมารวมกับผลการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

อ้างอิงจาก สรุปเกณฑ์ วPA ตำแหน่งครู ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *