ตัวอย่าง ว17 คศ.2 ทำวิทยฐานะ ชำนาญการวิชาการ

ตัวอย่าง ว17 คศ.2 ทำวิทยฐานะ ชำนาญการ

สรุปขั้นตอนการประเมิน คศ.2 ว17 สิ่งที่ต้องทำส่งเขตพื้นที่การศึกษา ยื่นวันที่เราครบกำหนดส่งได้เลย

 1. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.1)
 2. แนบใบ ก.พ.7
 3. แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพฯ (ก.ค.ศ.2)
 4. แบบรายงานด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ (ก.ค.ศ.3)
 5. แนบตารางสอน
 6. แนบรายงานผลการวิเคราะห์ค่าทีเฉลี่ยก่อนเรียน-หลังเรียน
 7. แนบรายงานวิเคราะห์ค่าทีเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาคเรียน
 8. วิจัยในชั้นเรียน  2 เล่ม (เทอมละ 1 เรื่อง) 

จากนั้นเตรียมแฟ้มระหว่างรอ กรรมการมาประเมิน 

 1. แฟ้มแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่สอน
 2. แฟ้มสะสมผลงาน
 3. แฟ้มเยี่ยมบ้านนักเรียน
 4. แฟ้มคำสั่งโรงเรียน (ของเราทำสรุปหน้าที่แต่ละคำสั่ง ไว้ด้านหน้า)
 5. แฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 6. บันทึกหลังการสอน
 7. ผลงานนักเรียน
 8. โครงการ/งานที่รับผิดชอบ
 9. งานที่เรารับผิดชอบ /เกี่ยวข้อง ทั้งหมด 
 10. ฯลฯ

ดาวน์โหลดตัวอย่าง ว17 คศ.2 ทำวิทยฐานะ ชำนาญการ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *