ประเมินวิทยฐานะระบบใหม่ พาคุณครูกลับสู้ห้องเรียน วPA

ประเมินวิทยฐานะระบบใหม่ พาคุณครูกลับสู้ห้องเรียน วPA

ปัญหาระบบการประเมินแบบเดิม

  • ใช้วิธีประเมินย้อนหลัง เพิ่มภาระในการสะสมผลงาน
  • เกิดการล่าเกียรติบัตร การทำแฟ้มผลงานจำนวนมาก
  • ดึงครูออกจากห้องเรียน
  • เกิดค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องประเมินการปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา

ว PA ปรับระบบการประเมินใหม่

ลด

การใช้เอกสาร
ระยะเวลาการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

เลิก
ล่าเกียรติบัตร
ทำแฟ้มเอกสารกองโต
นับชั่วโมงอบรม / PLC
วัดคะแนนจาก O-net

เริ่ม
ปรับ Mindset เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีสอน
เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร วิถีปฏิบัติที่คุ้นชิน
เปลี่ยนระบบการเรียนรู้ของครู ผอ.โรงเรียน
ใช้กระบวนการ PLC พัฒนาผู้สอนและผู้เรียนอย่างแท้จริง


PA : Performance Agreement (ข้อตกลงในการพัฒนางาน)

เขียน PA เพื่อตั้งเป้าหมายและประเมินผลลัพธ์การทำงาน

สร้าง Line of accountability ระหว่างครู

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

ใช้ผล PA พิจารณาประกอบการเลื่อนเงินเดือน

ประเมินคงวิทยฐานะ

การเลื่อนเงินเดือน ใช้ ผล PA + คลิปการสอน

ประกอบการยื่นขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

ใช้ตัวชี้วัดเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อน ประเมินจากคลิปการสอนจริงในห้องเรียน

ประเมินผ่านระบบดิจิทัล (ระบบ DPA)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวใจสำคัญ คือ ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน

” ทุกอย่างอยู่ที่ห้องเรียน ดูที่ห้องเรียน

ทำการเรียนการสอนให้ดีที่สุด “

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *