ความหมายที่แท้จริงของ วิทยฐานะครู

ความหมายที่แท้จริงของ วิทยฐานะครู

การประเมิน วิทยฐานะครู ที่คลาดเคลื่อน
วิทยฐานะ ไม่ใช่ รางวัล หรือ สวัสดิการ วิทยฐานะ คือสิ่งที่บ่งบอก ระดับความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงในหน้างาน ของครู และ พิสูจน์จากผลลัพธ์

การประเมิน วิทยฐานะครู คือสิ่งที่ไม่ใช่หน้างานของครู
การประเมินวิทยฐานะ ควรประเมินจาก ผลการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ (Professional performance) ไม่ใช่ดูจากผลงานวิชาการ (Academic works)

การประเมิน วิทยฐานะครู ประเมินสิ่งที่ไม่ใช่หน้างานของครู
การประเมินวิทยฐานะ ควรประเมินจาก ผลการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ (Professional performance) ไม่ใช่ดูจากผลงานวิชาการ(Academic works)

ลองพิจารณาความหมายที่แท้จริงของ วิทยฐานะครู ว่าใช่ หรือไม่ใช่

วิทยฐานะ คือ รางวัลและสวัสดิการของครู

วิทยฐานะคือสิ่งที่บ่งบอก ระดับความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ซึ่งเกิดจากการลงมือปฏิบัติจริงในหน้างานของครู และพิสูจน์ผลลัพธ์

การประเมินวิทยฐานะควรประเมินจากผลการปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ ไม่ใช่ดูจากผลงานวิชาการ

การประเมินวิทยฐานะประเมินจากผลงานวิชาการ

การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ควรประเมินจากรางวัล รายงานทางวิชาการ หรือคะแนนสอบของนักเรียน

การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ควรประเมินจากผลลัพธ์การเรียนรู้ คือ ความงอกงามในตัวผู้เรียนทุกมิติ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริงที่แท้จริง คือ รางวัล รายงานวิชาการ และคะแนนสอบ

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่แท้จริงที่แท้จริง คือ ความงามในตัวผู้เรียนทุกมิติ ตามบริบท วัย และสภาพของผู้เรียน

หลุมดำแห่งมายาคติ ของการทำวิทยฐานะที่ทาง ก.ค.ศ. ต้องการปรับ เพื่อให้ครูทำหน้าที่ตามวิชาชีพของตน และสร้างผลลัพธ์ความสำเร็จที่ตัวนักเรียน

ถ้าครูเข้าใจหลุมดำแห่งมายาคติ ของการทำวิทยฐานะ จะช่วยให้เกิดการพัฒนาระบบการศึกษาคืนครูสู่ห้องเรียน

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *