แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA 2565

paครู
paครู

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ (ทุกสังกัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการ

(ทุกสังกัด)

ประจำปีงบประมาณ.. ………..

ระหว่างวันที่…..เดือน…………….. ….ถึงวันที่….เดือน……………

 ผู้จัดทำข้อตกลง

ชื่อ……………………………………….นามสกุล……………………………………. ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

สถานศึกษา……………………………………………………………….. สังกัด……………………………………………… 

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. …….. อัตราเงินเดือน ………..บาท

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัด 

การเรียนรู้จริง) 

□ ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน

□ ห้องเรียนปฐมวัย

□ ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ

□ ห้องเรียนสายวิชาชีพ

□ ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแห่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดาวน์โหลดแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA 2565

การพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

การพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(1)
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(2)
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(3)
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(4)
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญ
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *