เงินวิทยฐานะครู และเงินประจำตำแหน่งครู

แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะอัตรา (บาท/เดือน)
ครูเชี่ยวชาญพิเศษ๑๕,๖๐๐๑๓,๐๐๐
ครูเชี่ยวชาญ๙,๙๐๐
ครูชำนาญการพิเศษ๕,๖๐๐
ครูชำนาญการ๓,๕๐๐

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะอัตรา (บาท/เดือน)
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ๑๕,๖๐๐๑๓,๐๐๐
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ๙,๙๐๐
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ๕,๖๐๐
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ๓,๕๐๐

บัญชีอัตราเงินเดือนวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะอัตรา (บาท/เดือน)
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ๑๕,๖๐๐๑๓,๐๐๐
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ๙,๙๐๐
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ๕,๖๐๐
ผู้อำนวยการชำนาญการ๓,๕๐๐
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ๙,๙๐๐
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ๕,๖๐๐
รองผู้อำนวยการชำนาญการ๓,๕๐๐

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิทยฐานะอัตรา (บาท/เดือน)
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ๑๕,๖๐๐๑๓,๐๐๐
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ๙,๙๐๐
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ๙,๙๐๐
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ๕,๖๐๐

บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

ตำแหน่งที่มีวิทยฐานะอัตรา (บาท/เดือน)
เชี่ยวชาญพิเศษ๑๕,๖๐๐๑๓,๐๐๐
เชี่ยวชาญ๙,๙๐๐
ชำนาญการพิเศษ๕,๖๐๐
ชำนาญการ๓,๕๐๐

หมายเหตุ

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ใดได้รับเงินเดือนสูงกว่าเงินเดือนขั้นสูงของเงินเดือนอันดับ คศ. ๔ แล้ว ให้ได้รับเงินวิทยฐานะ ในอัตรา ๑๕,๖๐๐ บาท/เดือน

อ้างอิง http://web.krisdika.go.th/

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *