แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ครบทุกกลุ่มสาระ ครบทุกวิทยฐานะ

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ครบทุกกลุ่มสาระ ครบทุกวิทยฐานะ

ข้อตกลงในการพัฒนางาน” (Performance Agreement : PA) หมายความว่า ข้อตกลงที่ข้าราชการครู ได้เสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อแสดงเจตจำนงว่าภายในรอบการประเมินจะพัฒนาผลลัพธ์การเรียน ของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร ให้สูงขึ้นโดยสะทอนให้เห็นถึงระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของตำแหน่งและวิทยฐาน ที่ดำรงอยู่ และสอดคล้องกับเป้าหมายและบริบทสถานศึกษา นโยบายของส่วนราชการและกระทรวงศึกษาธิการ โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาได้เห็นชอบให้เป็นข้อตกลงในการพัฒนางาน  

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูทุกคน ต้องจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบที่ ก.ค.ศ. กำหนด ทุกปีงบประมาณเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ดาวน์โหลดแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (วPA) ครบทุกกลุ่มสาระครบทุกวิทยฐานะ

1. แบบข้อตกลง วPA ไม่มีวิทยฐานะ PPT+WORD

2. แบบข้อตกลง วPA ชำนาญการ (ยื่นขอชำนาญการพิเศษ) PPT + WORD

3. แบบข้อตกลง วPA ชำนาญการพิเศษ (ยื่นขอเชี่ยวชาญ) PPT + WORD

4. แบบข้อตกลง วPA คงวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ PPT + WORD

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *