แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา

แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ประเภทของสถานศึกษา

⬜ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

⬜ ระดับปฐมวัย

⬜ ระดับประถมศึกษา

⬜ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

⬜ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

⬜การจัดการศึกษาพิเศษ (ไม่มีระดับชั้น)

⬜ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษา

⬜ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

⬜ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

⬜ การฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

⬜ สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

⬜ การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

⬜ การจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

⬜ การจัดการศึกษาต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ยังไม่มีวิทยฐานะ) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้บังคับบัญชา ไว้ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ว.10/2564 PA

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ว.10-2564
แบบข้อตกลงในการพัฒพางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา ยังไม่มีวิทยะฐานะ
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถนศึกษาวิทยฐานะซ่นาญการ
แบบข้อตกลงในการพัฒนางน PA ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยะฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ
ปก-แบบข้อตกลง ผู้บริหาร

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *