กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และผังที่นั่งสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ อาชีวศึกษา

184
0
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รับสมัครสอบแข่งขันข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ผังที่นั่งสอบ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 (ตารางกำหนดการสอบ)

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3 (ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ)

เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 (อาคารสอบ และผังที่นั่งสอบ)

101 : ภาษาไทย

102 : ภาษาอังกฤษ

103 : สังคม

104 : คณิตศาสตร์

105 : พลศึกษา

106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

107 : เคมี

108 : ชีววิทยา

109 : ฟิสิกส์

110 : กฎหมาย

201 : ช่างยนต์

202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต

203 : ช่างเชื่อมโลหะ

205 : ช่างต่อเรือ

206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง

207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม

211 : ช่างก่อสร้างและโยธา

212 : ช่างสำรวจ

213 : อุตสาหกรรมยาง

214 : สถาปัตยกรรม

215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์

218 : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

222 : ตัวถังและสีรถยนต์

301 : การบัญชี

302 : การเลขานุการ

303 : การเงินและการธนาคาร

304 : การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์

305 : การตลาด

307 : ธุรกิจสถานพยาบาล

309 : การจัดการโลจิสติกส์

310 : ภาษาจีน

311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม

403 : อารักขาพืช

404 : เกษตรศาสตร์

405 : ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์

406 : ช่างกลเกษตร

407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์

408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์

409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

503 : เครื่องประดับอัญมณี

507 : วิจิตรศิลป์

508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก

509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ

510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย

601 : อาหารและโภชนาการ

602 : อุตสาหกรรมอาหาร

603 : คหกรรมศาสตร์

604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย

605 : เสริมสวย

701  : การท่องเที่ยว

702 : การโรงแรม

901: ยานยนต์สมัยใหม่

902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

905 : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้บทสวดสอบผ่าน คาถานี้ท่องแล้ว สอบผ่านแน่นอน
บทความถัดไปเกณฑ์สอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย (รอบทั่วไป) ปี 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่