คุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู 1/2565

88
0

คุรุสภา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบรับตั๋วครูครั้งที่ 1/2565 ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 4 วิชา ผู้เข้าสอบดูผล “ผ่าน-ไม่ผ่าน” ได้ทางเว็บไซต์ สทศ. ส่วนการดูผลคะแนนฯของปี 2564 – 2565 ต้องใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ Self-Service ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ขณะนี้ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และ ประธานกรรมการคุรุสภา ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 แล้ว

โดยมี ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ ในแต่ละวิชา ซึ่งมีจำนวน 4 วิชา ดังนี้ 

  • วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 28,551 คน
  • วิชาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 9,910 คน 
  • วิชาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 23,136 คน 
  • วิชาชีพครู จำนวน 15,232 คน

ในจำนวนนี้มีผู้ที่สอบผ่านมากกว่า 1 วิชา ซึ่งผู้เข้ารับการทดสอบฯ สามารถตรวจผลการทดสอบฯ ว่า “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” ได้ทางเว็บไซต์ สทศ. https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3985 

รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อไปว่า รมว.ศธ.ยังลงนามในประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1/2565 วิชาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มีผู้ผ่านเกณฑ์การเทียบเคียงฯ จำนวน 3 คน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่