สพฐ.คว้าอันดับหนึ่งขององค์กรหลักในการประเมิน ITA ปี 2565 ด้วยคะแนน 98.32 ระดับ AA

232
0

สพฐ.คว้าอันดับหนึ่งขององค์กรหลักในการประเมิน ITA ปี 2565 ด้วยคะแนน 98.32 ระดับ AA

ตามที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ จำนวน 8,303 ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานะการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสและนำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน นั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

โดย สพฐ. ได้คะแนน 98.32 อยู่ในระดับ AA (เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 6.42 คะแนน) เป็นอันดับ 1 ขององค์กรหลัก และ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ยังมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 4 ของหน่วยงานภาครัฐระดับกรม จำนวน 146 หน่วยงาน

โดยในปีนี้ มีหน่วยงานระดับกรม ที่ได้คะแนนระดับ AA (คะแนนสูงกว่า 95 คะแนน) จำนวน 29 หน่วยงาน

สพฐ.คว้าอันดับหนึ่งขององค์กรหลักในการประเมิน ITA ปี 2565 ด้วยคะแนน 98.32 ระดับ AA

https://itas.nacc.go.th/home/detailnews/2841

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
  • แท็ก
  • ITA
บทความก่อนหน้านี้กำหนดการรับสมัครสอบ สอวน. ปีการศึกษา 2565
บทความถัดไปกำหนดสอบ TPAT1 อย่างเป็นทางการ วันเสาร์ที่ 17 ธ.ค.65

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่