ผลการคัดเลือก ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

32
0
ผลการคัดเลือก ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

ผลการคัดเลือก ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุนกิจการ

ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565 ด้วยสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดําเนินการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2565 เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ที่ 555/2525 ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 ประกอบกับมติคณะกรรมการคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2565 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ คัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประจําปี 2565 มาเพื่อทราบทั่วกัน

ดังรายชื่อท้าย ประกาศนี้  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565

ผลการคัดเลือก ลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่ https://drive.google.com

ที่มา : สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้การสอบ GED คือ การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายในระบบอเมริกัน
บทความถัดไปว 31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่