ตัวอย่าง คำกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

10
0

คำกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ

สวัสดีครับ/ค่ะ ทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้

ในนามของคณะผู้จัดอบรม ขอต้อนรับทุกท่านสู่งานอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “หัวข้ออบรม” ที่จัดขึ้นในวันนี้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในหัวข้ออบรม สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการฝึกอบรม

การฝึกอบรมครั้งนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • ส่วนแรก จะเป็นการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในหัวข้ออบรม
  • ส่วนที่สอง จะเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็น

ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกคนตั้งใจเรียนรู้และฝึกฝนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการฝึกอบรมครั้งนี้

ท้ายที่สุดนี้

ขอให้การฝึกอบรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมทุกคน

ขอบคุณครับ/ค่ะ

คำแนะนำเพิ่มเติม

นอกจากคำกล่าวเปิดที่กล่าวมาแล้ว ผู้กล่าวยังสามารถเสริมข้อความเพิ่มเติม เพื่อให้คำกล่าวเปิดมีความน่าสนใจและน่าฟังมากขึ้น ดังนี้

  • เริ่มต้นด้วยคำทักทายและคำขอบคุณที่ชัดเจน
  • กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างกระชับ
  • สรุปเนื้อหาการฝึกอบรมคร่าวๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงสิ่งที่จะได้รับ
  • เน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกอบรม
  • จบด้วยคำอวยพรให้การฝึกอบรมประสบความสำเร็จ

นอกจากนี้ ผู้กล่าวยังสามารถปรับแต่งคำกล่าวให้เหมาะสมกับบริบทของการฝึกอบรม เช่น กล่าวถึงความสำคัญของหัวข้ออบรม กล่าวถึงผู้เข้าอบรมที่เข้าร่วมการฝึกอบรม หรือกล่าวถึงวิทยากรที่บรรยายในการฝึกอบรม เป็นต้น

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่