ไฟล์ตัวอย่าง OIT โรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด ประเมิน ITA Online 2566

2
0
ไฟล์ตัวอย่าง OIT โรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด ประเมิน ITA Online 2566

ITA คืออะไร ?

Integrity and Transparency Assessment การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ไฟล์ตัวอย่าง OIT โรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด ประเมิน ITA Online 2566

ไฟล์ตัวอย่าง OIT โรงเรียน O1-O43 ไฟล์เวิร์ด เกณฑ์ใหม่

การประเมิน ITA Online ของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่