สพฐ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา

145
0

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา จัดโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สทร.สพฐ.) พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย และแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต โดยตระหนักถึงความเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู จากโรงเรียนต้นทาง จำนวน 145 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 320 คน เข้าร่วมประชุม ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมวาสนมหาเถระ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร

ภาพ /ข่าว : ว่าที่ ร.อ.ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย

ที่มา : สพฐ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่