ค้นหาข้อมูลจาก Google
ข่าวการศึกษา

ลิงก์สมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสพฐ. ปีพ.ศ.2566 แบบออนไลน์

สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์
สมัครสอบครูผู้ช่วย 2566 ออนไลน์

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีประกาศ อ.ก.ค.ศ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุดคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 

กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 (สพฐ.) ดังนี้ 
1) ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2566
2) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 6 มิ.ย.2566
3) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการวิชาชีพ ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 2566
4) ประเมินจากการสอบข้อเขียน ภาค ก วันที่ 24 มิ.ย.2566 และภาค ข วันที่ 25 มิ.ย.2566
5) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 3 ก.ค. 2566 และประเมินจากการสอบสัมภาษณ์แฟ้มสะสมผลงานและการนำเสนอที่แสดงถึงวิสัยทัศน์และศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งในวิชาชีพ

ซึ่งในภาค ค กำหนดมีการประเมินไม่เกิน 20 นาที ต่อผู้ประเมิน 1 ตามวันและเวลาที่อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การกำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 66

โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ผ่านระบบออนไลน์ มีดังนี้

จังหวัดจันทบุรี
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2

จังหวัดฉะเชิงเทรา
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา

จังหวัดชุมพร
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2

จังหวัดเชียงใหม่
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

จังหวัดเชียงราย
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

จังหวัดภูเก็ต
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

จังหวัดตราด
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

จังหวัดนครนายก
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

จังหวัดนครราชสีมา
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

จังหวัดนครศรีธรรมราช
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

จังหวัดนนทบุรี 
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

จังหวัดปราจีนบุรี
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก

จังหวัดพิษณุโลก อุตรดิตถ์
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

จังหวัดพังงา
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

จังหวัดเพชรบูรณ์
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2

จังหวัดระนอง
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

จังหวัดระยอง
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

จังหวัดลพบุรี
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

จังหวัดลำปาง
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

จังหวัดศรีสะเกษ ยโสธร
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

จังหวัดสกลนคร
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 2

จังหวัดสงขลา
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล 

จังหวัดสระแก้ว
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
dd
จังหวัดสุรินทร์ 
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

จังหวัดอ่างทอง
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง

จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

จังหวัดอุดรธานี
– สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
– สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ  

เข้าสู่ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ ได้ที่ https://obec66.thaijobjob.com/

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button