ข่าวสอบราชการ

สอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบวันไหน เช็กได้แล้ว ที่นี่

สอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบวันไหน เช็กได้แล้ว ที่นี่

สอบ ก.พ. คืออะไร 

การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานให้หน่วยงานราชการ ซึ่งจะมีการจัดสอบเป็นประจำทุกปี มีทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam เรียกได้ว่า การสอบ ก.พ. ถือเป็นด่านแรกของผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพสายงานราชการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ภาค คือ

 • สอบภาค ก. (วัดความรู้ความสามารถทั่วไป)
 • สอบภาค ข. (วัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)
 • สอบภาค ค. (วัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)

สอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบวันไหน เช็กได้แล้ว ที่นี่

สอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบวันไหน เช็กได้แล้ว ที่นี่

รายละเอียดมาแล้ว สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวที่จะ “สมัครสอบ ก.พ. 2567” ซึ่งเริ่มมีคำถามว่า “สอบ ก.พ. 67 วันไหน” ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ได้ประกาศเปิดรับสมัคร “สอบ ก.พ. 2567” เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2567

สอบ ก.พ. 67 วันไหน

 • ตั้งแต่วันที่ 10-30 ม.ค. 2567 เวลา 08.30 น. หรือ จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม

คุณสมบัติ สอบ ก.พ. 2567

เปิดรับสมัครสอบ รวมทั้งสิ้น 161,440 ที่นั่งสอบ

 1. ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
 2. ต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยสอบผ่าน หรือไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.
 3. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
สอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบวันไหน เช็กได้แล้ว ที่นี่

สมัครสอบ ก.พ. 2567

คุณสมบัติทั่วไป

 • มีสัญชาติไทย
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ)
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

หมายเหตุ

 • ผู้สมัครสอบ e-Exam เลือกได้ 1 รอบ สอบ 1 ศูนย์สอบเท่านั้น
 • สมัครสอบ e-Exam แล้ว จะไม่ถูกจำกัดสิทธิในการสมัครสอบภาค ก. ในรูปแบบอื่นๆ ประจำปี 2567
สอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบวันไหน เช็กได้แล้ว ที่นี่

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ยังเปิดให้มีการ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนสมัครสอบภาค ก. ปี 2567 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดเวลาในวันสมัครสอบจริง ทั้งการสอบแบบ Paper & Pencil และ e-Exam ได้ https://job3.ocsc.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2566 ถึงวันที่ 8 ม.ค. 2567

ทั้งนี้ การกรอกข้อมูลล่วงหน้า ไม่ใช่เป็นการกรอกใบสมัครสอบ ก.พ. 2567 จริง แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครสอบ ไม่ต้องกรอกเอกสารจำนวนมาก และลดระยะเวลาในวันสมัครสอบจริงเท่านั้น

ช่องทางกรอกข้อมูลล่วงหน้าเพื่อสมัคร “สอบ ก.พ. 2567”

 • เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. คลิกที่นี่
 • สแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพด้านล่าง
สอบ ก.พ. 2567 สมัครสอบวันไหน เช็กได้แล้ว ที่นี่
คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button