แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

1721
0

แผนการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ สาระวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาฯ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

แผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

อ้างอิง
https://www.nkl.ac.th/about-id89.html

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่