เข้าระบบ dmc 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2566

1852
0
เข้าระบบ dmc 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2566

เช็คที่นี่ ปฏิทิน เข้าระบบ dmc 2566 ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล ปีการศึกษา 2566 (Data Management Center : DMC66)

สพฐ.ออกประกาศ ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC 2566 และ B-OBEC) ปีการศึกษา 2566 เช็คปฏิทิน เข้าระบบ dmc66 ได้ที่นี่

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน รายบุคคล (Data Management Center :DMC ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล นักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว โดยเน้นการมีตัวตน อยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ ยืนยัน/รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ และได้พัฒนาระบบจัดเก็บ ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล อาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน ใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการภาพรวมขององค์กร ใช้เป็นฐานข้อมูล สำหรับการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ สพฐ.ออกประกาศ ปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (DMC2566 และ B-OBEC) ปีการศึกษา 2566 เช็คปฏิทิน เข้าระบบ dmc ได้ที่นี่

ระยะที่ 1 ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC66) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2566)
1) บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ตรวจสอบ/แก้ไข ในระบบ Data Management Center 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566 ผ่านลิงก์เข้าระบบ dmc 2566 ได้ที่นี่https://portal.bopp-obec.info/obec66
2) ติดตามตรวจสอบความถูกต้อง ความซ้ําซ้อนของข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 16 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2566
3) ยืนยันข้อมูลการมีตัวตนอยู่จริงของนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่/บุคลากร ระดับโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 66 ทุกรายการ
4) รับรองข้อมูลการมีตัวตนของนักเรียน โดยผู้อํานวยการโรงเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
5) รับทราบการรายงานข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่/บุคลากร ระดับ สพท.
6) ปิดระบบ DMC66 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อประมวลผล และจัดทํารายงานผลข้อมูลนักเรียนรายบุคคลไปใช้ในการจัดสรร
7) ส่งข้อมูล 1/66 ประกอบด้วยข้อมูล โรงเรียน นักเรียน ผู้สําเร็จการศึกษา และผลการเรียน เข้าระบบ Exchange ของ สป.ศธ.

ลิงก์เข้าระบบ dmc2566 ที่นี่ https://portal.bopp-obec.info/obec66

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบบุคคลิกภาพ 30 ข้อ พร้อมเฉลย
บทความถัดไปวิธีเซ็นสําเนาถูกต้องสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่