หลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ กสพท ปีการศึกษา 2566

36
0

ระเบียบการ TCAS66 กสพท รอบที่ 3 Admission ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ข้อสอบ มีหลักสูตรเข้าร่วมเพิ่ม และกำหนดวันสอบเร็วขึ้น ดูรายละเอียดการสอบ กสพท

ระเบียบการ TCAS66 กสพท รอบที่ 3 Admission

ระเบียบการ TCAS66 กสพท รอบที่ 3 Admission มีหลักสูตรเข้าร่วมเพิ่ม และกำหนดวันสอบเร็วขึ้น ! 

คณะที่เปิดรับ ดังนี้

– คณะแพทยศาสตร์ 1,141 ที่นั่ง

– คณะทันตแพทยศาสตร์ 390 ที่นั่ง

– คณะสัตวแพทยศาสตร์ 287 ที่นั่ง

– คณะเภสัชศาสตร์ 490 ที่นั่ง

รวม 2,308 ที่นัััั่ง

สำหรับปี 66 มีหลักสูตรเข้าร่วมเพิ่ม ! ดังนี้

– ม.เวสเทิร์น คณะแพทยศาสตร์ รับ 10 ที่นั่ง

– ม.สงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ รับ 10 ที่นั่ง

– ม.สงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม รับ 10 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– มีสัญชาติไทย

– กำลังศึกษาอยู่ ม. 6 หรือเทียบเท่า

– เด็กซิ่ว ปวช. กศน. สมัครได้

– จบปริญญาตรี สมัครได้

แผนการเรียน

– คณะทันตแพทยศาตร์ รับเฉพาะแผนการเรียนวิทย์ – คณิต

– คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน 

สำหรับเด็กซิ่ว

– ปี 1 อยากเปลี่ยนคณะ ไม่ต้องลาออก สอบติดแล้วค่อยลาออกทีหลัง

– ปี 1 อยากสมัครคณะเดิม แต่เปลี่ยนสถาบัน ลาออกก่อน 25 เม.ย. 66

– ปี 2 ขึ้นไป ลาออกก่อน 10 ก.ย. 65 และเด็กซิ่วปี 4 ที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2565 ไม่ต้องลาออก

เกณฑ์การพิจารณา

– พิจารณาคะแนน TPAT1 30% (สอบวันที่ 17 ธ.ค. 65 ใช้คะแนนสอบวันนี้เท่านั้น) 

– พิจารณาคะแนน A-Level 70% (สอบวันที่ 18 – 19 มี.ค. 66 ใช้คะแนนสอบวันนี้เท่านั้น) รายละเอียดวิชา ดังนี้ 

วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา) 40%

คณิตศาสตร์1 20%

ภาษาอังกฤษ 20%

ภาษาไทย 10%

สังคม) 10%

**โดยแต่ละวิชา ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็ม**

– สอบสัมภาษณ์

การสมัคร

TPAT1 กสพท

– เปิดรับสมัครสอบ TPAT1 กสพท วันที่ 1 – 20 ก.ย. 65 ทาง  www9.si.mahidol.ac.th  

– ค่าสมัคร 800 บาท (ชำระค่าสมัครผ่าน Mobile App SCB หรือ ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์)

– สอบ TPAT 1 ด้วยกระดาษ (PBT) วันที่ 17 ธ.ค. 65 (เลื่อนกำหนดสอบเร็วขึ้น จากเดิมสอบช่วงเดือน มี.ค.)

– ประกาศผลคะแนน วันที่ 6 ก.พ. 66

รายละเอียดการสมัครสอบ TPAT1 กสพท >>Click

A-Level 

– เปิดรับสมัครสอบ A-Level วันที่ 1 – 10 ก.พ. 66 ทาง https://www.mytcas.com/

– สอบ A-Level 7 รายวิชาที่กำหนด วันที่ 18 – 19 มี.ค. 66

– ประกาศผลคะแนน วันที่ 17 เม.ย. 66

TCAS66 รอบที่ 3 Admission

– สมัคร TCAS66 รอบที่ 3 Admission วันที่ 7 – 13 พ.ค. 66 ทาง https://www.mytcas.com/ เลือกสมัครได้ไม่เกิน 10 สาขาวิชา 

– ประกาศผล ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พ.ค. 66

– ยืนยันสิทธิ์ (ครั้งที่ 1) วันที่ 20 – 21 พ.ค. 66

– ประกาาศผล ครั้งที่ 2 วันที่ 26 พ.ค. 66

– สละสิทธิ์ รอบที่ 3 วันที่ 27 พ.ค. 66 (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น)

เงื่อนไขการสละสิทธิ์

– คณะแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชศาสตร์ หากยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบ 1 – 2 แล้วจะสละสิทธิ์ มาสมัครรอบ 3 ในสาขาเดิมไม่ได้ แต่สมัครต่างสาขาได้

ตัวอย่าง

– ยืนยันสิทธิ์ทันตแพทย์ รอบ 1 สละสิทธิ์ สมัครทันตแพทย์ รอบ 3 ไม่ได้

– ยืนยันสิทธิ์ทันตแพทย์ รอบ 1 สละสิทธิ์ สมัครแพทย์ รอบ 3 ทำได้ 

ระเบียบการรับสมัคร >>Click

เว็บไซต์สมัคร รอบที่ 3 >>Click

เว็บไซต์โครงการ >>Click

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ดูผลคะแนนสอบ ก.พ.64 ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่นี่
บทความถัดไปประกาศผลสอบตรวจสอบรายชื่อ ก.พ. 64 ได้ที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่