ค้นหาข้อมูลจาก Google
บทความ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่ บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

* หลักการจำ

ชั้น , สถาน , เขต , ชาติ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

“ผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา

กำหนด
“มผ” หมายถึง ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติกิจกรรมและมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

เกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

เอกสาร 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดเอกสารหลักฐานการศึกษา

ที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการเป็น 2 ประเภทได้แก่

1. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

2. เอกสารหลักฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด

เอกสารแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการดำเนินการ ดังนี้

ปพ.1 = ระเบียนแสดงผลการเรียน 

ปพ.2 = หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา (ประกาศนียบัตร)

ปพ.3 = แบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา

ปพ.4 = แบบแสดงผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ปพ.5 = เอกสารบันทึกการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ปพ.6 = แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (สมุดพก)

ปพ.7 = ใบรับรองผลการศึกษา

ปพ.8 = ระเบียนสะสม

ปพ.9 = สมุดบันทึกผลการเรียนรู้

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button