ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดชั้นปี ตัวชี้วัดช่วงชั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

429
0

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดชั้นปี ตัวชี้วัดช่วงชั้น หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้   

ตัวชี้วัด สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัดประกอบด้วย

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดชั้นปี ตัวชี้วัดช่วงชั้น

ตัวอย่าง

สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ประกอบด้วย

K ความรู้

P ทักษะ กระบวนการ

A จริยธรรม ค่านิยม

มาตรฐานการเรียนรู้มี 67 มาตรฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา

สาระการเรียนรู้ศิลปะ

สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทความถัดไปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่