ข้อบังคับใหม่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ประเภท

50
0

ข้อบังคับใหม่ขอตั๋วครูเริ่ม 15 มี.ค.นี้ โดยกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ประเภท

ข้อบังคับใหม่ขอตั๋วครูเริ่ม 15 มี.ค.นี้ โดยกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ประเภท

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2565 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 มี.ค.2566 โดยกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ประเภท คือ

1.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

4.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์

โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

1.ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู หรือ P-License มีอายุ 2 ปี

2.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือ B-License มีอายุ 5 ปี

3.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง หรือ A-License มีอายุ 7 ปี

ผศ.ดร.อมลวรรณ กล่าวต่อว่า ผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับ P-License ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรอง เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา เมื่อสำเร็จการศึกษาทุกคนจะได้ P-License โดยไม่ต้องสอบ สามารถนำไปสอบบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้ ส่วน B-License ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาที่คุรุสภารับรองที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 และผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูครบตามที่คุรุสภากำหนด สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฉบับเดิม สามารถใช้ใบอนุญาตฉบับเดิมจนกว่าจะหมดอายุ และเมื่อต่อใบอนุญาตจะได้ B-License ส่วน A-License ต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูระดับ B-License หรือฉบับเดิมอยู่แล้ว และมีวิทยฐานะตั้งแต่ระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือผ่านเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ของคุรุสภา ซึ่งจะเปิดระบบในวันที่ 15 มี.ค.2566 เป็นต้นไป ขณะนี้ทางคุรุสภากำลังดำเนินการปรับเปลี่ยนระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและเร่งดำเนินการออกแนวปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2565 จึงขอให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องอ่านและศึกษาข้อบังคับคุรุสภาให้ดีเพราะเป็นเรื่องใหม่.

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก :: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09:22 น

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดหนังสือ E-BOOK การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย
บทความถัดไปกำหนดการสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กทม. ครั้งที่ 1/2565 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่