ดาวน์โหลดหนังสือ E-BOOK การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย

118
0

การศึกษาไทยขอแนะนำ หนังสือ E-BOOK การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย

คู่มือการซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) ได้นำเสนอเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการอ่านและการเขียนภาษาไทย แบบวินิจฉัยการอ่านและการเขียนภาษาไทยและแบบบันทึกผลการวินิจฉัยการอ่านและการเขียนภาษาไทย

ดาวน์โหลดหนังสือ E-BOOK การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหวังว่า ชุดแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน (Learning Loss) จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

ดาวน์โหลดหนังสือ E-BOOK การซ่อมเสริมการอ่านและการเขียนภาษาไทย

และขอขอบคุณคณะทำงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมดำเนินการให้การจัดทำเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไว้ ณ โอกาสนี้

ที่มา http://thailanguage.obec.go.th/adread/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้กระบวนการคิดวิเคราะห์
บทความถัดไปข้อบังคับใหม่ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 4 ประเภท

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่