ระบบบันทึกข้อมูล นักเรียนยากจน 2565

159
0

ระบบบันทึกข้อมูล นักเรียนยากจน กลุ่มใหม่ ระบบเปิดให้ครูประจำชั้นดำเนินการบันทึกข้อมูลแบบขอรับเงินอุดหนุน (นร./กสศ.01) ของนักเรียนกลุ่มใหม่ในวันที่ 18 ก.ค. – 2 ส.ค. 65

ครูประจำชั้นสามารถเลือกช่องทางการบันทึกนร./กสศ.01 ได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ บันทึกผ่านเว็บไซต์ CCT หรือ บันทึกผ่านแอปพลิเคชัน

โดยเราขอนำเสนอข้อแตกต่างระหว่างการบันทึกผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจของครูประจำชั้น ให้สามารถเลือกช่องทางที่เหมาะสมและสะดวกสำหรับตัวเองมากที่สุด

บันทึกผ่านเว็บไซต์ CCT
– สังกัด สพฐ. https://cct.thaieduforall.org/
– สังกัด อปท. https://dla.thaieduforall.org/
– สังกัด ตชด. https://bpp.thaieduforall.org/
เหมาะสำหรับใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือโน้ตบุ๊ค
โดยครูต้องบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านลง นร./กสศ.01 แบบกระดาษก่อนแล้วจึงกรอกข้อมูลลงเว็บไซต์CCT

บันทึกผ่านแอปพลิเคชัน
สำหรับสังกัด สพฐ. ให้ค้นหาแอปฯ พิมพ์คำว่า “ทุนยากจน” หรือ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน”
สำหรับสังกัด ตชด. อปท. และ สช. ค้นหาแอปฯ พิมพ์คำว่า “คัดกรองทุนเสมอภาค”
เหมาะสำหรับใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือแท็บเล็ต
(ใช้งานได้เฉพาะรุ่น iOS version 8.2 ขึ้นไป และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป
Android minSdkVersion 14 หรือ KitKat 4.4 ขึ้นไป)
โดยใช้งานแอปฯในการกรอกข้อมูลขณะออกเยี่ยมบ้าน และกดบันทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
แต่ในขั้นตอนเริ่มต้นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อดึงข้อมูลนักเรียนและเปิดใช้อินเทอร์เน็ตอีกครั้งตอนกดส่งข้อมูล

ปฏิทินระบบคัดกรอง

อ้างอิง
https://cct.thaieduforall.org
https://www.facebook.com/cctthailand
สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผน

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้คุรุสภาพร้อมเปิดอบรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
บทความถัดไปปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างปี พ.ศ. 2565

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่