หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบนุญาตประกอบวิชาชีพ

79
0

กรณี ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสมัครในกลุ่มวิชาสามัญซึ่งเป็นกลุ่มวิชา/ทาง ที่มิได้ยกเว้นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ จักไม่สามารถนำหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ มีอายุ ๒ ปี ไปใช้สมัครสอบคัดเลือกตามประกาศรับสมัครข้างต้นได้

หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบนุญาตประกอบวิชาชีพ มีอายุ ๒ ปี ไม่สามารถใช้สมัครสอบได้

หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบนุญาตประกอบวิชาชีพ

หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ประเภทครู) คือ หนังสือที่ออกให้แก่ผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพครู แต่ไม่มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นการอนุญาตให้เฉพาะบุคคล เฉพาะสถานศึกษาที่ขออนุุญาต โดยให้หน่วยงานทางการศึกษา หรือสถานศึกษาที่มีความจำเป็นต้องรับผู้ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นผู้ยื่นคำขอพร้อมชี้แจงเหตุผลความจำเป็น เมื่อได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อำนวยการสถานศึกษา และมีเงื่อนไขให้ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป หนังสืออนุญาตมีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากคุรุสภา และหากผู้ได้รับอนุญาตมีการประพฤติปฏิบัติตนฝ่าฝืนจรรยาบรรณของวิชาชีพ หรือลาออก หรือย้ายสถานศึกษา ให้ถือว่าการอนุญาตดังกล่าวสิ้นสุด

ที่มา https://www.ksp.or.th/ksp2018/2021/06/31269/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้เกณฑ์สอบครูผู้ช่วย 2566 สังกัด สพฐ. ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2566
บทความถัดไปอบรมใบขับขี่ออนไลน์ ขั้นตอนการทดสอบการต่อใบขับขี่ ปี 2566

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่