‘สพฐ.’ เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 1 มิ.ย. ให้ ร.ร. จัดการสอนตามบริบทพื้นที่

140
0

‘สพฐ.’ เตรียมพร้อมรับมือเปิดเทอม 1 มิ.ย. ให้ ร.ร. จัดการสอนตามบริบทพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมร่วมกันประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดย สพฐ. ได้แบ่งพื้นที่โรงเรียนตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

(ศบค.) กำหนดสีของแต่ละพื้นที่ไว้พร้อมกับสำรวจความพร้อมของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ ว่าถ้าจะเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน มีโรงเรียนกี่แห่งสามารถเปิดเรียนปกติได้ และถ้าไม่สามารถมาเรียนตามปกติได้ แต่ละโรงเรียนจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนกี่วิธี ซึ่งการจัดการเรียนการสอนจะต้องยึดฐานความพร้อมของนักเรียนเป็นที่ตั้งด้วย จากที่ สพฐ.ได้กำหนดรูปแบบการสอน 5 รูปแบบ ได้แก่ 1. On Site  2. On Air  3. Online 4. On Demand และ 5. On Hand และให้โรงเรียนไปรวบรวมข้อมูลว่ามีนักเรียนจำนวนเท่าใดที่จะพร้อมเรียนในแต่ละรูปแบบ ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ทั้งหมดแล้ว

นายอัมพร กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังได้ถอดบทเรียนปัญหาอุปสรรคที่พบในปีที่ผ่านมา ว่าสพฐ.ควรจะสนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กับโรงเรียนและนักเรียนได้อย่างไร ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 5-16 พฤษภาคม สพฐ.จะปรับการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสนับสนุนโรงเรียน และครูในการสอนออนไลน์โดย สพฐ.จะปรับคลังสื่อทั้งหมดเพื่อให้โรงเรียนสามารถนำสื่อของสพฐ.ไปใช้ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น พร้อมกับร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มาพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ขณะเดียวกัน น.ส.ตรีนุชเทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ประสานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาพัฒนาครูสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการสอนออนแอร์จะประสาน DLTV เพื่อจัดตารางให้เชื่อมกับตารางเรียนของนักเรียน พร้อมกับหาอุปกรณ์ช่วยนักเรียนสำหรับการเรียนออนแอร์ด้วย

“ผมเน้นย้ำการเรียนการสอนไปว่า ถ้าสามารถเรียนในห้องเรียนปกติได้ ก็ให้ใช้โรงเรียนเป็นฐาน แต่ถ้าไม่สามารถสอนในห้องเรียนได้ ให้ดูความพร้อมและความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญ โดยนำรูปแบบการสอน 5 รูปแบบของสพฐ.มาปรับใช้  เพื่อให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าบุตรหลานของตนได้เรียนอย่างแน่นอน นอกจากนี้ สพฐ.จะร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย (กศน.) ให้ครูและนักเรียนชมรายการโทรทัศน์และรับฟังวิทยุของ กศน. ที่มีเนื้อหาตรงกับที่นักเรียนต้องเรียนด้วย ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. หว่งใยนักเรียน เนื่องจากศธ.เลื่อนเปิดเทอมจากวันที่ 17 พฤษภาคม เป็นวันที่ 1 มิถุนายน เวลาที่ว่างอยู่ สพฐ.ควรจะหากิจกรรมให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในเวลาว่าง ซึ่งสพฐ.ได้เตรียมกิจกรรมทางเลือกเสริมทักษะชีวิต ให้นักเรียนได้ทำตามความสมัครใจด้วย ทั้งนี้โรงเรียนสามารถใช้เวลาก่อนเปิดเทอม เตรียมตัวและซักซ้อมการเรียนการสอนกับนักเรียนได้ เพื่อการเรียนการมีประสิทธิภาพมากขึ้น“นายอัมพรกล่าว

นายอัมพร กล่าวต่อว่า ส่วนความพร้อมในการสอนคะดเลือกนักเรียนเข้า ม.1 และม.4 ขณะนี้ สพฐ.ได้จัดทำมาตรการในการเข้าสอบ เช่น จำกัดจำนวนนักเรียน การเดินทางไปกลับ การจัดมาตราเข้าห้องสอบออกห้องสอบ เป็นต้น ให้ศบค.ชุดเล็กพิจารณา ทั้งนี้ สพฐ.พยายามปรับให้โรงเรียนเข้าใจเรื่องการปรับตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในปัจจุบันปรับตามความเหมาะสม และต้อปรับความชี้วัดโดยยึดความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก และปรับตามข้อจำกัดที่มีอยู่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีความสุข

ที่มา https://www.matichon.co.th/education/news_2707416

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 0 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่