แจก powerpoint ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์

2678
0

แจก powerpoint ประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อไฟล์ระดับชั้นกลุ่มสาระขนาดไฟล์ดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน ชั้นม.2 เล่ม 1ม.2คณิตศาสตร์30.65 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน ชั้นป.5 เล่ม 2ป.5คณิตศาสตร์106.54 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน ชั้นป.5 เล่ม 1ป.5คณิตศาสตร์80.26 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน ชั้นป.2 เล่ม 2ป.2คณิตศาสตร์129.95 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน ชั้นป.2 เล่ม 1ป.2คณิตศาสตร์275.78 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นม.4 เล่ม2ม.4คณิตศาสตร์48.64 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ รายวิชาเพิ่มเติม ชั้นม.4 เล่ม1ม.4คณิตศาสตร์66.89 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน ชั้นม.4ม.4คณิตศาสตร์28.54 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ชั้นม.1 เล่ม2ม.1คณิตศาสตร์71.00 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ชั้นม.1 เล่ม1ม.1คณิตศาสตร์47.97 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ชั้นป.4 เล่ม2ป.4คณิตศาสตร์155.78 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ชั้นป.4 เล่ม1ป.4คณิตศาสตร์67.25 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ ชั้นป.1 เล่ม2ป.1คณิตศาสตร์54.04 MBดาวน์โหลด
สไลด์สื่อประกอบการสอน หนังสือเรียน คณิตศาสตร์ชั้นป.1 เล่ม1ป.1คณิตศาสตร์169.00 MBดาวน์โหลด

ขอบพระคุณที่มาแหล่งสื่อการสอนจาก อจท. http://www.aksorn.com/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่