ข่าวการศึกษา

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู 20 ข้อ เน้นๆ 2566 พร้อมเฉลย

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู 2566

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู 20 ข้อ เน้นๆ 2566 พร้อมเฉลย แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 2566 เกณฑ์ใหม่ ข้อสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ตามประกาศของ ก.ค.ศ. 2566

ข้อสอบครูผู้ช่วย วิชาชีพครู 20 ข้อ พร้อมเฉลย

1.ทุจริตต่อหน้าที่ ต่อมานำเงินมาคืนควรได้รับโทษสถานใด
1. ลดขั้นเงินเดือน
2. ปลดออก
3. ให้ออก
4. ไล่ออก

2.ข้อใดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง
1. ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
2. ลอกเลียนผลงาน
3. เล่นการพนันเป็นอาจิณ
4. ถูกทุกข้อ

3.ข้อใดคือลักษณะความผิดทางวินัย
1. ถูกสอบสวนลงโทษ
2. เสื่อมเสียชื่อเสียง
3. อาจรับผิดทางอาญาและทางแพ่ง
4. ไม่มีอายุความ

4.กรณีครูกระทำผิดวินัยใครเป็นคนตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เลขาธิการ กพฐ.
4. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5.หากถูกลงโทษทางวินัยต้อง
1. ร้องเรียน
2. ร้องทุกข์
3. อุทธรณ์
4. ฟ้องศาล

6.หากถูกลงโทษลดขั้นเงินเดือนต้องอุทธรณ์ต่อใคร
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
4. ก.ค.ศ.

7.จากข้อ 6 ต้องดำเนินการภายในกี่วัน
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 60 วัน
4. 90 วัน

8.ครูควรทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี
1. เคารพกฎหมายบ้านเมือง
2. เสียภาษีบำรุงท้องที่
3. รักษาสาธารณะสมบัติของชาติ
4. ถูกทุกข้อ

9.หากครูไม่ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีจะมีผลเสียตามข้อใด
1. ถูกประณามเป็นคนเห็นแก่ตัว
2. ถ่วงความเจริญของชาติ
3. เป็นที่ไม่เคารพนับถือ
4. ถูกทุกข้อ

10.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการเป็นพลเมืองที่ดี
1. มีความเป็นอยู่ที่รอดปลอดภัย
2. เหนื่อยกาย เหนื่อยใจ
3. เป็นที่นิยมรักใคร่ของบุคคล
4. เป็นที่ต้องการของชุมชน

11.ผลเสียของการไม่ดำรงตนเป็นพลเมืองที่ดี
1. ไม่เป็นที่เคารพนับถือ
2. อาจถูกจำคุกได้
3. บ้านเมืองไม่เป็นระเบียบ
4. ถูกทุกข้อ

12.บทบาทของครูในการเป็นพลเมืองที่ดี
1. ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือ
2. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์
3. สอนศิษย์ให้เป็นคนดี
4. ถูกทุกข้อ

13.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ครูเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. สร้างความเข้าใจที่แตกแยก
3. สร้างความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

14.ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความคิดเชิงบวก
1. คนนั้นเธอสวยเพราะจ่ายเงินเสริมจมูก เสริมปาก ตัดแต่งคิ้ว
2. เขายากจนแต่เขาต้องสู้ชีวิตน่าเอาแบบอย่าง
3. ปัญหามีไว้แก้เรายังมีทางที่จะสำเร็จนะน้อง
4. หนูแดงดูหน้าตาสดใสออกกำลังกายมากๆนะ

15.มนุษย์สัมพันธ์ของครูจัดอยู่ในข้อใด
1. บุคลิกภาพ
2. นิสัย
3. ความสามารถ
4. ทักษะ

16.ลักษณะของครูคนใดไม่บ่งบอกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์ดี
1. ดารุณีชอบเก็บตัว
2. สมบัติวาจาไพเราะ รักษามิตรภาพ
3. นวลฉวีแสวงหาเครือข่าย
4. รอนแรมปรับตัวสร้างสายสัมพันธ์

17.ลักษณะต่อไปนี้มีพฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์
1. กระตือรือร้นสร้างความประทับใจ
2. รับฟังที่ดีเข้าถึงจิตใจ
3. ซื่อสัตย์สร้างความไว้ใจ
4. ถูกทุกข้อ

18.พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
2. เสนอแนวทางเลือกในปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและนำเสียงให้เหมาะสมกับบุคคลที่ติดต่อทุกระดับทุกกลุ่ม
4. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

19.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์
1. มนุษยสัมพันธ์มีความสำคัญมากในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
2. มนุษย์สัมพันธ์เป็นพรสวรรค์ของบุคคล
3. มนุษย์สามารถจูงใจคนให้ทำงานได้ดี
4. มนุษย์สัมพันธ์เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของบุคคล

20.การเริ่มต้นของการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
1. การทักทาย
2. การช่วยเหลือ
3. การร่วมแก้ปัญหา
4. การรักษาสัมพันธภาพที่ดี

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 3 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

การศึกษาไทย

เว็บไซต์ข่าวสารการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา อัพเดททุกวัน ติดตามเราเพื่อไม่พลาดความเคลื่อนไหว ของข่าวสารการศึกษา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button