ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไร สอบครูผู้ช่วย 2566 สอบอะไรบ้าง

442
0
ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไร สอบครูผู้ช่วย 2566 สอบอะไรบ้าง

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไร

“ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรี จะได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร และได้ขึ้นเงินเดือนตามขั้นของข้าราชการ” อ้างอิงเงินเดือนครูตามประกาศปีล่าสุด มีลำดับดังนี้

– หลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,050 บาท
– หลักสูตร 5 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
– หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้รับเงินเดือน 15,800 บาท
– หลักสูตร 6 ปี ได้รับเงินเดือน 17,790 บาท

ครูผู้ช่วยได้เงินเดือนเท่าไร สอบครูผู้ช่วย 2566 สอบอะไรบ้าง

สอบครูผู้ช่วย 2566 สอบอะไรบ้าง

กรณีการสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ยิ่งสอบได้คะแนนสูงที่สุดยิ่งมีโอกาสเลือกโรงเรียนได้ ส่วนการเตรียมตัวสอบนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล บางคนเรียนจบมานานแล้ว ทำงานประจำอยู่ก็ต้องลาออกมาเพื่ออ่านหนังสือสอบเพื่อเตรียมตัวก่อนถึงวันสอบได้

เทคนิคเลือกสนาม “สอบครูผู้ช่วย” 
ผู้สมัครต้องติดตามข่าวสารว่าจังหวัดใดเปิดรับครูสาขาใดบ้าง ครูบางสังกัดเลือกสอบได้จังหวัดเดียวเท่านั้น หากพลาดรอบนี้แล้วต้องรอเปิดปีต่อไป

ข้อสอบภาค ก ภาค ข และ ภาค ค ออกอะไรบ้าง
ตามประกาศของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยของปี 2563 ได้ให้รายละเอียด การสอบ ภาค ก คือวิชาความสามารถทั่วไป ภาค ข คือความสามารถในวิชาเอก และภาค ค เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลและเกี่ยวกับวิชาชีพครู ดังนี้

ภาค ก คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น
– ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (100 คะแนน)
– ทักษะภาษาอังกฤษ (50 คะแนน)
– ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (50 คะแนน)

ภาค ข คะแนนเต็ม 200 คะแนน แบ่งออกเป็น
– มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก) (100 คะแนน)
– มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน (75 คะแนน)
– ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน (25 คะแนน)

ภาค ค คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งออกเป็น
– คุณลักษณะส่วนบุคคล (25 คะแนน)
– การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (25 คะแนน)
– ความสามารถด้านการสอน (50 คะแนน)

ในส่วนการสอบครูผู้ช่วยปี 2566 เปิดรับสมัคร 31 พ.ค.-6 มิ.ย. 2566 สามารถสมัครได้ที่นี่  https://obec66.thaijobjob.com/

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้วิธีเซ็นสําเนาถูกต้องสมัครสอบครูผู้ช่วย 2566
บทความถัดไปคู่มือ DMC 2566 แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่