e-Book น่าสนใจ ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการเขียนหนังสือราชการ

22
0

e-Book น่าสนใจ ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการเขียนหนังสือราชการ

e-Book น่าสนใจ ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการเขียนหนังสือราชการ

e-Book น่าสนใจ ดาวน์โหลดฟรี คู่มือการเขียนหนังสือราชการ

“ถูกต้องตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ เขียนด้วยความชัดเจน ถูกต้อง สมเหตุสมผล มีการจัดลําดับเนื้อหา เป็นระเบียบ ใช้ถ้อยคําภาษาที่ถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวยน่าอ่าน”

ขอขอบคุณ : สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ประกาศผลสอบครูอาชีวะ กรณีพิเศษ 2566 วันที่ 5-6 กันยายน 2566
บทความถัดไปคุรุสภาเปิดรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษาผ่านบทเรียนออนไลน์ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่