แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA

35
0

แนวทางในการจัดเตรียมเอกสาร และหลักฐานร่องรอยเข้าสู่ระบบ DPA

1. แบบฟอร์ม PA3 (PDF.)

https://drive.google.com/drive

2. บันทึกข้อความนำเข้าระบบ D P A

https://docs.google.com

3. แบบคำขอมี/ขอเลื่นวิทยฐานะ

https://docs.google.com

4. แบบสรุปผลการประเมิน (ว17 และ ว21)

https://drive.google.com/drive

5. แผนการสอน (PDF.) ยึดตามเกณฑ์ PA4

https://drive.google.com/drive

  • แบบฟอร์ม PA4

https://drive.google.com/drive/folders

  • หลักเกณฑ์ PA4

https://drive.google.com/file

  • แบบประเมิน/ตรวจสอบตนเอง ตาม PA4

https://drive.google.com/drive/folders

6. คลิปการสอน (MP4) ไม่เกิน 60 นาที

https://drive.google.com/drive

7. คลิปสภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจ (MP4) ไม่เกิน 10 นาที

https://drive.google.com/drive/folders

8. ผลลัพธ์การเรียนรู้ผู้เรียน ไม่เกิน 3 ไฟล์

https://drive.google.com/drive/folders

แหล่งที่มา

ครูสายบัว คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส

ที่มา คลินิกวิทยฐานะ PA กับครูสดใส

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 2 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่