เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 5,200 อัตรา ประจำปี 2565

129
0
เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 5,200 อัตรา ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) 5,200 อัตรา ประจำปี 2565

เปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.)  5,200 อัตรา ประจำปี 2565  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2565

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อัตราที่เปิดรับสมัคร
บช.น. 700 อัตรา
ภ.1 550 อัตรา
ภ.2 370 อัตรา
ภ.3 480 อัตรา
ภ.4 390 อัตรา
ภ.5 440 อัตรา
ภ.6 500 อัตรา
ภ.7 300 อัตรา
ภ.8 200 อัตรา
ภ.9 350 อัตรา
บช.ตชด.700 อัตรา
บช.ก. 100 อัตรา
บช.ส. 100 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นบุคคลภายนอก เพศขาย
2. วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
3. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
4. ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 ชม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ชม.

วิชาที่สอบ
1. ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน 150 ข้อ
1.1. ความสามารถทั่วไป
1.2 ภาษาไทย
1.3 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1.4. ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน
1.5 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
1.6 สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
2. ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 วิ่ง 1,000 เมตร และ ว่ายน้ำ 25 เมตร
กลุ่มที่ 2 ยืนกระโดดไกล, วิ่งเก็บของ ระยะทาง 10 เมตร และวิ่ง ระยะทาง 50 เมตร

การรับสมัคร
สำหรับผู้ที่มีความสนใจ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค. 65

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]
บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด เกณฑ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ล่าสุด
บทความถัดไปการทดสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ CU-TEP 2565 ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่