สรุปไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ 2566 จากกรมบัญชีกลาง

7
0
สรุปไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ 2566 จากกรมบัญชีกลาง

สรุปไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ 2566 จากกรมบัญชีกลาง

กระบวนการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดที่มีหนี้บุคคลที่สามกับสถาบันการเงิน โดยมีการจ่ายเงินเดือน 2 รอบใน 1 เดือน และการหักหนี้บุคคลที่สามอาจไม่ครบตามจำนวนที่ส่งมา กรมบัญชีกลางจะคำนวณหักจากเงินเดือนและแบ่งครึ่งยอดเงินสุทธิเพื่อโอนเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ 2 รอบ สำหรับยอดหนี้ที่หักไว้จะโอนให้กับส่วนราชการเพื่อนำไปจ่ายหนี้บุคคลที่สามในรอบการจ่ายเงินเดือนรอบสอง

เจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการมีความกังวลว่าจะต้องทำงานมากขึ้นเนื่องจากต้องจ่ายเงินเดือน 2 ครั้ง กรมบัญชีกลางได้หารือกับหน่วยงานและสถาบันการเงินเพื่อขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลรายจ่ายและหนี้ให้เร็วขึ้น โดยเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการจะบันทึกข้อมูลเงินเดือนและข้อมูลรายจ่ายในระบบ e-Payroll และส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางภายในวันที่ 7-8 ของเดือน

การจ่ายเงินเดือน 2 รอบเป็นความประสงค์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ หากส่วนราชการมีข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะรับเงินเดือนสองรอบ ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามความประสงค์นั้น โดยเจ้าหน้าที่กองคลังของส่วนราชการทำงานเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือนเพียง 1 ครั้งเหมือนเดิม แต่ต้องทำงานให้เร็วขึ้น กรมบัญชีกลางเป็นผู้ดำเนินการคำนวณและแบ่งจ่ายเงินเดือน

ส่วนราชการที่ไม่รับเงินเดือน 2 รอบสามารถดำเนินการได้ตามปกติ โครงการนี้เป็นมติของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นหากส่วนราชการมีข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ประสงค์จะรับเงินเดือนสองรอบ ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดไว้.

สรุปไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ 2566 จากกรมบัญชีกลาง
สรุปไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ 2566 จากกรมบัญชีกลาง
สรุปไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ 2566 จากกรมบัญชีกลาง

ที่มา กรมบัญชีกลาง

คลิกให้คะแนนโพสต์นี้!
[รวม: 1 เฉลี่ย: % เฉลี่ย%]

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่